CAT BA - GREEN ISLAND IN THE NORTH OF VIETNAM

Cat Bà - điểm đến xanh nằm trong khu vực vịnh Lan Hạ - Hạ Long. Đây là nơi cho ra đời sản phẩm hồng hoa (Hibiscus) tuyệt vời của thiên nhiên!